Länkar

Här har vi samlat länkar till olika branschorganisationer, vilka kan vara nödvändiga att ta del av under din byggprocess.

www.bkr.se
Branschregler och register auktoriserade plattsättare

www.konsumentverket.se/boende/Anlita-hantverkare
Formulär avtal (ABS 09)

www.bostadsgaranti.se
Byggfels- och färdigställandeförsäkring

www.boverket.se
Boverkets Byggregler

www.bygglovsguiden.se
Vägledning vid bygglovsansökan

www.byggtjanst.se
AMA

www.karf.se
Kontrollansvarigas riksförening

www.gar-bo.se
 Byggfels- och färdigställande försäkring

www.mittbygge.se
Information om planera, bygga och b

www.sakervatten.se
Branschregler  Säker vatten installation

www.sbr.se
Svenska Byggingenjörers Riksförbund

www.sitac.se
Certifieringsorgan för beiktningsmän & Kontrollansvariga

www.svenskventilation.se
Ventilation i huset

www.tib.se
Tak och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation

www.taksakerhet.se
Taksäkerhetskommitten