Energibalansberäkning

Du som byggherre ska redovisa att din byggnads energiåtgång motsvarar Boverkets krav innan arbetena påbörjas. Det gör du genom att upprätta en energibalansberäkning. För att göra en beräkning av byggnadens energibehov krävs kunskap och erfarenhet, det finns många olika parametrar som du ska ta hänsyn vid beräkningen.

Byggkonsultgruppen använder sig av beprövade beräkningsmetoder och resultatet levereras i en rapport som påvisar vilka indata, antaganden och avgränsningar som gjorts i beräkningarna.

Pris inkl moms: 4 500 kr

  • Pris beräknat på enbostadshus upp till 250 kvm
BOKNING/OFFERT