Om Byggkonsultgruppen

Vi har märkt ett ökat behov av våra specialistkunskaper inom entreprenadbesiktning och KA-uppdrag. Många års erfarenhet och nöjda, återkommande kunder vittnar om detta.

Våra besiktningsmän (BM) & kontrollansvariga (KA) är:

  • Certifierade genom SP Sitac (BM & KA)
  • Medlemmar i entreprenadbesiktningsgruppen SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund)
  • Medlemmar i KA-gruppen SBR
  • Konsultförsäkrade genom Länsförsäkringar

Vi är stolta över våra certifieringar och medlemskap vilket är ett erkännande för vår kompetens och bakgrund. Det ställs höga krav vid granskningen och utfärdandet av dessa certifieringar och medlemskap vilket är en trygghet för er som beställare. Några av kraven som vi konsulter förväntas följa är att kontinuerligt uppdatera oss på gällande lagar, förordningar, branschregler, allmänna bestämmelser (AB 04, ABT 06, ABS 09, ABK 09).

För att hålla oss uppdaterade medverkar vi på symposium, medlemsträffar, diverse kurser och föreläsningar, vilket gör att vi enligt vår strävan alltid ligger i branschens framkant.

Bland våra beställare återfinns försäkringsbolag, konsumenter, bostadsrättsföreningar och den offentliga sektorn.